Miesięczne archiwum: Maj 2013

Krótko o psychiatrii

Wśród działów medycyny znajduje się między innymi psychiatria. Z całą pewnością jest to jeden z tych działów, które wzbudzają wielkie emocje. Przedmiotem zainteresowania psychiatrii są choroby oraz zaburzenia psychiczne. Psychiatria zajmuje się ich rozpoznawaniem oraz ich leczeniem. Jej celem jest jednak również zapobieganie ich powstawaniu. Psychiatra to specjalista, który często bardzo blisko współpracuje zarówno z neurologiem, jak i psychologiem. Psychologia, neurologia oraz psychiatria to bowiem dziedziny nauki, które są blisko ze sobą spokrewnione. Wiele zagadnień interesuje wszystkie trzy wymienione dziedziny. Psychiatria z całą pewnością nie jest łatwą specjalizacją. Psychiatra w swojej pracy nie może odwołać się do takich metod diagnostycznych jak EKG czy RTG. Musi bazować jedynie na tym, co mówi pacjent. W niektórych przypadkach przeprowadza się jednak analizę krwi. Psychiatria nie jest specjalizacją jednolitą. W jej zakresie wyróżnia się między innymi psychiatrię dzieci i młodzieży, psychiatrię sądową, psychiatrię geriatryczną oraz neuropsychiatrię.

Krótko o neurologii

Jednym z bardziej znaczących działów medycyny jest neurologia. Przedmiotem jej zainteresowania są choroby układu nerwowego, zarówno ośrodkowego jak i obwodowego. Mówiąc o neurologii trzeba podkreślić, że jej ona bardzo silnie związana z psychiatrią. Niektóre choroby znajdują się w kręgu zainteresowań zarówno psychiatry, jak i neurologa. Neurologia to jednak przede wszystkim te choroby, które powstały na skutek pewnych procesów, których efektem jest uszkodzenie układu nerwowego. Psychiatria zaś koncentruje się przede wszystkim na tych chorobach i zaburzeń, które powstały w efekcie biochemicznego zaburzenia działania mózgu. Neurolog ma obecnie do dyspozycji szereg metod diagnostycznych, które są niezwykle dokładne i precyzyjne. Wymienić trzeba oczywiście tomografię komputerową, która pozwala dokładnie zobrazować mózg człowieka. Do badań, które są jednak dużo tańsze a również pozwalają na dobrą diagnostykę zalicza się EEG, czyli elektroencefalografię. Oczywiście nie można zapomnieć również o prostym badaniu jakim jest RTG głowy.

Kilka słów o kardiologii

Jednym z ważniejszych działów medycyny jest oczywiście kardiologia. Jest to dziedzina medycyny, której przedmiotem są choroby układu sercowo – naczyniowego. Kardiologia zajmuje się nie tylko ich rozpoznawaniem, ale także leczeniem. Kardiolog zajmuje się nie tylko samym sercem, ale również aortą i naczyniami krwionośnymi. Kardiolog zajmuje się zarówno nabytymi chorobami serca, jak i tymi, które mają charakter wrodzony. Nadciśnienie tętnicze również jest przedmiotem zainteresowań kardiologa. Trzeba wiedzieć, że kardiologia jest działem medycyny, który bardzo mocno zazębia się z innymi jej działami, w szczególności z neurologią, pulmonologią oraz angiologią. Kardiolog w swojej pracy wykorzystuje szereg metod diagnostycznych. Najprostszą jest oczywiście EKG, które wykonywane może być nie tylko przez kardiologa i nie tylko na jego życzenie. Do innych badań, które wykonywane są przez lekarza kardiologa zalicza się między innymi EKG wysiłkowe oraz Holter, który rejestruje pracę serca przez nawet dwadzieścia cztery godziny.

Krótko o hematologii

Wśród działów medycyny, które z całą pewnością zasługują na to aby pokrótce je scharakteryzować znajduje się hematologia. Hematologia to dziedzina medycyny, która ma charakter kliniczny. Przedmiotem jej zainteresowań są choroby krwi, ale również całego układu krwiotwórczego. Hematologia jest również działem nauki. W tym aspekcie zajmuje się ona przeprowadzaniem badań naukowych, które dotyczą krwi i układu krwionośnego. W aspekcie badań naukowych hematologia koncentruje się nie tylko na stanach chorobowych, ale również na stanie zdrowia. Hematologia jest stosunkowo młodą dziedziną medycyny. Wyodrębniła się ona bowiem dopiero w drugiej połowie ubiegłego wieku. Pojawiła się, kiedy zdecydowanie zwiększył się zakres wiedzy dotyczącej krwi, ale również narządów, które odpowiedzialne są za jej wytwarzanie. Kiedy wiedza zaczęła się jeszcze bardziej poszerzać pojawiły się specjalizacje hematologii. Są to między innymi serologia, transfuzjologia oraz immunologia. Hematologia z całą pewnością będzie się nadal rozwijała.

Krótko o balneologii

Mówiąc o medycynie z całą pewnością warto wspomnieć o jej działach. Jednym z tych, który jest nieco mniej znany jest balneologia. Jest to jedna z tych dziedzin medycyny, które są niezwykle stare. Wchodzi ona w zakres medycyny uzdrowiskowej. Przedmiotem balneologii jest badanie właściwości leczniczych wód, a także borowin. Jej przedmiotem jest również zastosowanie tych wód i borowin w leczeniu. Dotyczy to zwłaszcza chorób o charakterze przewlekłym. Balneologia to dział medycyny, który istniał już w czasach starożytnych. Już bowiem w starożytnej Grecji i Rzymie, a nawet w Egipcie stosowane były kąpiele o charakterze leczniczym. Picie wód mineralnych pojawiło się natomiast już w wieku XVII. Do wielkiego rozkwitu tego działu medycyny przyczynili się między innymi Wilhelm Winternitz oraz Sebastian Kneipp. W Polsce balneologia pojawiła się za sprawą Józefa Dietla. To właśnie on dokonał klasyfikacji znajdujących się na terenie Polski wód mineralnych. Wodolecznictwo wprowadził z kolei Żnieniewicz.